Σπουδές
Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές
 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών "Νευροεπιστήμες"
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Εκπαίδευση
Νευρολογική Κλινική
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Μετεκπαίδευση
Neurodegeneration Imaging Group, IoPPN, King's College London
Ιδιωτικό Ιατρείο

       Βεϊκου 4 & Φιγαλείας 2,

 

             111 47, Γαλάτσι